Çrregullimet e gjumit

 
Tirana, 15 Mars 2019


Objektivat:


 • Njohja e shenjave dhe simptomave të çrregullimeve më të shpeshta të gjumit
 • Njohja e patofiziologjisë së çrregullimeve më të shpeshta të gjumit
 • Diskutimi i opsioneve të trajtimit mbi çrregullimet e gjumit
 • Njohja me aspektin neuro-psikologjik të çrregullimeve të gjumit
 

Çfarë përfshihet në tarifën e regjistrimit?


 • Certifikata e regjistrimit
 • Materiale didaktike mbi temën
 • Pushimet e kafes

 
 
 
 

Kush mund të regjistrohet?


 • Neurologë
 • Psikiatër
 • Psikologë
 • Infermierë
 • Studentë të shkencave mjekësore dhe psikologjisëSi mund të regjistroheni?


Plotësoni formularin e regjistrimit duke klikuar në Regjistrohu.
Regjistrohu pranë stendës përkatëse në ditën e zhvillimit të simpoziumit.