Endokrinologjia

 

 
 

Endokrinologjia

 
Eshtë një specialitet i mjekesise, në të cilin saktësia e analizave laboratorike është shumë e rëndësishme në përcaktimin e saktë të diagnozës.
 
 
 

Trajtim i personalizuar

 
Konsulta endokrinologjike përfshin diagnostikimin dhe përcaktimin e planit të trajtimit të përshtatur ndaj çdo pacienti dhe diskutimin në staf multidisiplinar të disfunksioneve hormonale komplekse.
 
 
 

Këshillim për stilin e jetesës

 
Qasje holistike e mbështetje shumë planëshe për ju me ofrimin e këshillimit dhe suportit mbi ndryshimet dietetike dhe stilin e jeteses.
 
 
 
 
 
 
Çfarë trajtojmë?
 

- Diabet
- Dislipidemitë
- Çrregullimet e Tiroides
- Çrregullimet e Paratiroides
- Çrregullimet e Gjendrës së Hipofizës
- Çrregullimet e Gjendrës së Mbiveshkores
 
 
 
 
 
 
 
 
Takim për opinion të dytë
 

Për arsye se shumë sëmundje endokrine zhvillohen me kohën dhe simptomat e tyre shfaqen pas disa muajve ose viteve, diagnstikimi i tyre shpesh është i vështirë.

Opinioni i dytë në lidhje me diagnostikimin dhe planin e trajtimit të sëmundjes, do jë mundësoj të bëni një zgjedhje të mirë informuar.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ndjekje në vazhdim
 
 
 
 
 
Takim informues