Seminar: Jeto pa dhimbje

 
Tirana, 06 Korrik 2019
9:00 – 14:00

Objektivat
:

  • Kuptimi i fizpatologjisë së dhimbjes dhe klasifikimi i dhimbjes.

  • Identifiki i dhimbjeve primare të kokës te fëmijët dhe adoleshentët dhe trajtimi i tyre.

  • Kuptimi i aspekteve të dhimbjes në një kategori individësh që vuajnë nga sëmundje që shkaktojnë paaftësi, si p.sh: disa prej crregullimeve të shëndetit mendor dhe disa patologji sensorimotore.

  • Të njohurit me dhimbjet nga tumoret, trajtimi i tyre dhe përdorimi i opiateve.

  • Njohja me modalitet e ndryshme të trajtimit të dhimbjes.
 


Kush mund të regjistrohet?


  • Mjek familje
  • Mjek specialist
  • Infermier
  • Student mjekësie
 
 
 

Si mund të regjistroheni?

Plotësoni formularin e regjistrimit duke klikuar në Regjistrohu.
Regjistrimi pa pagesë.
Numri maksimal i pjesëmarrësve: 30
Eventi i vlerësuar me 5.2 kredite nga QKEV.
 
 

Çfarë përfshihet në regjistrim?


Certifikata e regjistrimit
Materiale didaktike mbi temën
Pushimet e kafes
 

Adresa:

MIAClinic – Rr. Shkelqim Fusha, Godina Nr.8. Kati 3. Tirane.