Konsulta Online

 

 
 

Hapi 1

 
Lidhuni me koordinatoren e klinikës në numrin e telefonit (+355) 676000085 ose bëni një kërkesë me anë të adresës së email: info@miaclinic.al për të caktuar një orar të konsultës online dhe për përzgjedhjen e mjekut specialist.
 
 
 

Hapi 2

 
Para fillimit të konsultës, sigurohuni të keni gjithë informacionet që ju janë kërkuar nga koordinatorja. Po ashtu, sigurohuni që të keni parametrat e duhura teknike për mbarëvajtjen e lidhjes. Programi i komunikimit është Skype. (Kliko këtu për të shkarkuar Skype.).
 
 
 

Hapi 3

 
Qendroni në linjë në orarin e paracaktuar dhe prisni vendosjen e lidhjes nga MIA Clinic. Në vijimësi do të komunikoni me mjekun specialist me të cilin keni kërkuar konsultën.
 
 
 
 
 
 
Cilat specialitete?
 

- Konsultë për shëndetin mendor
- Këshillim neurologu
- Konsultë onkologu
- Konsultë nefrologu
- Konsultë endokrinologu
- Këshillim alergologu
- Këshillim pediatri
- Konsultë kardiologu
- Konsulte infeksionisti
 
 
 
 
 
 
 
Parametrat e kërkuar për konsultën online
 

1. Kompjuter personal, Laptop ose telefon celular i pajisur me kamerë.
2. Kufjet dhe mikrofoni janë të këshilluar për cilësinë e zërit.
3. Programi Skype i instaluar.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konsulte Online