Kanceri i gjiri shfaqet më shpesh në gratë mbi moshat 50 vjeç por mund të shfaqet edhe ne moshat e reja. Sa i shpeshtë është kanceri i gjirit në moshat e reja?Kur themi mosha të reja, studimet i referohen zakonisht moshave nën 35, 40 ose 45 vjeç. Sipas të dhënave në Shqipëri, për vitin 2020 u ...