Çfarë është kanceri i mitrës?Kanceri i mitrës ndodh kur qeliza normale të mitrës shndërrohen në qeliza malinje, të cilat rriten dhe shumohen në mënyrë të pakontrolluar. Mitra përbehet nga dy shtresa, shtresa e brendshme - hollë dhe shtresa e jashtme - e trashë (Figura 1.).Figura 1.Janë disa lloje ...