Pacientët të cilët i janë nënshtruar kimioterapisë më vonë se 120 ditë nga diagnostikimi me kancer gjiri kanë pasur mbijetesë më të ulët se pacientët të cilët i janë nënshtruar kimioterapisë jo më vonë se 120 ditë nga diagnostikimi. Të dhënat janë publikua në një analizë të madhe retrospektive, të ...