Çfarë është?Limfoma jo-Hodgkiniane është një kancer që e ka fillesën në sistemin limfatik të trupit. Është e ndarë në shumë lloje dhe shpesh edhe mjekët e kanë të vështirë të kuptojnë diferencat mes tyre. Kryesisht shfaqet në adultë por mund të haset shumë shpesh edhe në fëmijë. Nuk është shumë e ...