Sipas rekomandimeve të fundit, të publikuara në JAMA, është rikonfirmuar mos kryerja e ekzaminimeve depistuese për kancerin e pankreasit në personat asimptomatikë, duke konkluduar se benefitet potenciale nga Screening-u nuk i tejkalojnë dëmet që mund të shkaktohen.Këto rekomandime nuk janë të ...