Noduset e tiroides janë të shpeshta dhe rreth 90% e tyre kanë natyrë plotësisht beninje. Megjithatë, vlerësimi i detajuar i tyre është i rëndësishëm për të përjashtuar mundësinë e një kanceri të tiroides. Vlerësimi duhet të bëhet duke përdorur disa metoda vlerësuese klinike si vlerësimi me palpim, ...