1 në 8 meshkuj do të zhivllojë kancer të prostatës gjatë jetës. Burrat e moshuar dhe ata me histori familjare për kancer të prostatës kanë risk më të lartë. Cilët janë faktorët predispozues për zhvillim të kancerit të prostatës? Mosha Kanceri i prostatës prek më shpesh personat mbi 50 vjec ...