Gjatë një ataku astme, rrugët e frymëmarjes ngushtohen dhe trupi prodhon mukus me tepricë, çka e vështirëson frymëmarrjen. Çdokush ka nxitës të ndryshëm dhe në disa raste edhe ndryshimet e motit mund të çojnë në një atak astme. I nxehtiKur merni frymë në një ajër të nxehtë, rrugët e frymëmarrjes ...