KolesteroliKy rezultat merret nëpërmjet një testi gjaku të quajtur profili lipidik. Niveli i shëndetshëm i kolesterolit total për të rriturit është nën 200 mg/dL. Kolesteroli total përbëhet nga shuma e dy llojeve të yndyrave: kolesteroli "i keq" (LDL) dhe kolosteroli "i mirë" (HDL). Por edhe nëse ...