Janë të shumta përfitimet që lidhen me të caktuarit e detyrave për fëmijët. Ata mësohen me përgjegjësi dhe aftësohen në drejtime të ndryshme. Pjesa më e vështirë është si t’i bindim fëmijët që t’i zbatojnë këto detyra.  Sipas ekspertëve të Akademisë Amerikane të Pediatrisë me rëndësi është të ...