Eko abdominale është një ekzaminim imazherik që shërben për diagnostikimin e shumë gjendjeve shëndetësore pa efekte anësore. Është një ekzaminim i shpejtë, pa dhimbje dhe pa rrezatim. Ekzaminimi mund të përdoret për gjendje shëndetësore rutine si dhe sëmundje kritike për jetën. Çfarë është një eko?...