Testi i hemoglobinës A1c tregon nivelin mesatar të sheqerit në gjak gjatë 2 deri në 3 muajve të fundit. Quhet ndryshe HbA1c, test i hemoglobinës së glukozuar.  Njerëzit që kanë diabet kanë nevojë për këtë test rregullisht për të parë nëse nivelet e tyre po qëndrojnë brenda nomës. Rrezultatet e ...