Për të përcaktuar nëse vuani nga hipertensioni duhet të bëni matjen e tensionit. Pozicionimi i dorës dhe faktorë të tjerë mund ta ndryshojnë me 10% ose më shumë vlerën e tensionit. Kjo mund të mjaftoj për të fshehur presionin e lartë të gjakut duke orientuar mjekun për një mjekim jo të përshtatshëm....