Përgjigje e shkurtër nga një pediatër – gastroenterologA mund fëmijët të kenë sëmundjen celiake dhe cilat janë shenjat?Shumica e personave të diagnostikuar me sëmundjen celiake janë të rritur, por edhe fëmijët mund ta kenë atë.Sëmundja celiake shkakton një reagim autoimun në trup kur dikush ...