Pyetësor mbi Depresionin

 
 
Të ka rënë interesi për të bërë gjëra të ndryshme ose ke marrë më pak kënaqësi nga bërja e tyre.
 
 
 
 
Je ndjerë keq, depresiv(e), apo i/e pashpresë
 
 
 
 
Ke patur vështirësi të të zërë gjumi ose ke patur shumë gjumë
 
 
 
 
Je ndjerë i/e lodhur ose ke patur energji të pakët
 
 
 
 
Ke patur oreks të pakët ose ke ngrënë shumë
 
 
 
 
Je ndjerë keq me veten, ose je ndjerë i/e dështuar apo i/e zhgënjyer
 
 
 
 
Ke patur vështirësi të përqendrohesh në gjëra të tilla si: të lexosh diçka, apo të shohësh TV
 
 
 
 
Ke ecur apo ke folur aq ngadalë saqë të tjerët e kanë vënë re ose e kundërta, ke qenë aq aktiv dhe i paqetë sa ke lëvizur shumë më tepër se zakonisht.
 
 
 
 
Ke menduar se do të ishte më mirë të kishe qenë i vdekur apo të kishe dëmtuar veten në ndonjë lloj mënyre
 
 
 
 
Nëse të ka shqetësuar ndonjë prej problemeve të mësipërme, sa jua kanë shtuar vështirësinë këto probleme?