Rezultatet e këtij  studimi do t’ju nxisin edhe më shumë dëshirën për t’u ulur dhe për të lexuar sa më shumë libra me fëmijën tuaj. Leximi që ju bëni për fëmijët tuaj është diçka e paçmueshme për njohuritë e tyre dhe ky studim i ri e konfirmon këtë gjë. Fëmijët të cilëve u lexohen 5 libra në ...