Një profesionist i shëndetit mendor do të hartojë një plan për të adresuar të gjithë nevojat e veçanta të personit. Do të nevojitet një ekip specialistësh që do të ndihmojnë personin që të kapërcejë sfidat fizike, emocionale, sociale dhe psikologjike me të cilat po përballen.Strategjia përfshin:...