Coronavirusi! Virusi Korona! Po! Është një situatë serioze dhe kërkon vëmendje dhe vigjilencë të lartë. Por informacionet e shumta, masat dhe këshillat si nga burime institutesh të shëndetit publik qoftë serioze apo qoftë informacione që qarkullojnë në facebook kanë fuqinë të shkaktojnë ngarkesë në ...