Edhe prindërit më të mirë e me qëllimet më të mira mund të përcjellin te fëmijët e tyre zakone të këqija e të dëmshme. Kjo mund të hutojë fëmijët – pse ata sillen në këtë mënyrë ose pse ndjehen kështu? Të pyetur online, “Çfarë gjërash ‘të vogla’ bëjnë prindërit që u shkaktojnë fëmijëve të tyre ...