Prindërit kanë ëndrra të mëdha për fëmijët e tyre. Ndërsa mundohen të rrisin fëmijë të suksesshëm e të arrirë, mund të shkaktojnë krejt të kundërtën e asaj që kërkojnë duke shkaktuar shumë presion dhe një impakt negativ në mirëqenien e fëmijëve, e cila mbartet edhe në moshë madhore. Kini parasysh ...