Miriam Feldman, autore e librit “Ai erdhi bashkë me të”, rikujton se si ajo mbështeti djalin e saj të rritur me sëmundje mendore ndërkohë që mbajti punën e saj dhe në të njëjtën kohë rriti edhe fëmijët e tjerë.Miriam Feldman dëshiron që t’u tregojë njerëzve se lista me shenja alarmi për çrregullime ...