Shkenca ka arritur të shpjegoj shumë aspekte të gjumit por ëndrrat ngelen një ndër fenomenet më të pashpjeguara. Njerëzit mundohen t`i interpretojnë ëndrrat shpesh duke iu referuar fjalorthëve të ëndrrave apo diskutimeve mes miqsh. Psh. ëndrra me ish-shefin tuaj, a ka të bëj me ankthin dhe ndjenjat ...