Stres i fuqishëm dhe ankth serioz janë përjetimet që priten pasi fëmijët kanë përjetuar një ngjarje të rëndë e traumatike. Cilat janë llojet e ngjarjeve traumatike? Ngjarje që të përballin me vdekjen, plagosjen e dëmtimin e rëndë fizik, përjetimin e kërcënimit të vdjekjes të vetes apo të ...