Ne nuk e lidhim shpesh depresionin me dhimbjen fizike, por studimet tregojnë se kjo sëmundje mendore dhemb vërtet.Depresioni dhemb. Ndërkohë që ne shpesh lidhim sëmundjet mendore me dhimbjen emocionale si mërzitja, të qarit dhe ndjenja të mungesës së shpresës, studimet tregojnë se depresioni mundet ...