Meqenëse fëmijët nuk vijnë me "manual", prindërit shpesh hasin vështirësi për të gjetur se cila është mënyra më e mirë për të rritur një fëmijë të fortë mendërisht, të shëndetshëm dhe të suksesshëm njëkohësisht. Disa prindër janë të rreptë, ndërsa të tjerë janë më të butë. Disa janë vigjilentë, ...