Depresioni është shkaku më i zakonshëm i invaliditetit në botë. Mundësitë janë të larta, që ju ose dikush që ju njihni të përjetojë për një periudhë kohore gjëndje depresive, që ndikon në punën tuaj apo në jetën tuaj shoqërore dhe familjare. Përafërsisht 2 në 3 njerëz me depresion do të përjetojnë ...