Shenjat e hershme për problemet e zhvillimit të fëmijës suaj. Plotësoni pyetësorin.

 
 
A keni vënë re se fëmijës suaj pas moshës 6 muajsh, i mungon kthimi i buzëqeshjes ndaj të tjerëve?
 
 
 
 
 
 
A keni vënë re se fëmija juaj pas moshës 6 muajsh, ka pamundësi të shprehë kënaqësinë me mimikë në fytyrë?
 
 
 
 
A keni vënë re se fëmijës suaj pas moshës 9 muajsh, i mungon aftësia e shkëmbimit të tingujve vokal (nuk i përgjigjet me guga, gugave të prindit)?
 
 
 
 
A keni vënë re se fëmijës suaj pas moshës 9 muajsh, i mungon aftësia për të shkëmbyer buzëqeshje dhe shprehje të tjera emocionale me ju?
 
 
 
 
A keni vënë re se fëmijës suaj pas moshës 9 muajsh, i mungon aftësia për të shkëmbyer gjeste si të treguarit me gisht, të treguarit e një objekti që i pëlqen?
 
 
 
 
A keni vënë re se fëmijës suaj pas moshës 24 muajsh, i mungojnë frazat me dy fjalë me kuptim (duke mos përfshirë imitimin apo përsëritjen e frazave që dëgjon)?
 
 
 
 
A keni vënë re se fëmijës suaj prej moshës 12 muajsh, i mungon tërësisht aftësia për të bërë guga?
 
 
 
 
A keni vënë re se fëmijës suaj prej moshës 16 muajsh, i mungon tërësisht aftësia për të thënë fjalë?
 
 
 
 
A keni vënë re se fëmijës suaj pavarësisht moshës, i ka ndodhur të humbasë aftësinë për të bërë guga apo për të folur?
 
 
 
 
A keni vënë re se fëmijës suaj pavarësisht moshës, i ka ndodhur të humbasë aftësinë për të parë në sy, për të kthyer buzëqeshjen, për të treguar diçka që i pëlqen?
 
 
 
 
Sa vjeç është fëmija?
 

 
 
 
Çfarë gjinie është fëmija juaj?
 
 
 
*