Shoqata MIA

 

 
 

Kush jemi?

 
Ne jemi një shoqatë mjekësore e shkencore e pavarur. Me aktivitetin tonë, ne duam të krijojmë një hapësirë që bashkon të gjithë specialistët e shëndetit nga të gjitha fushat e interesit. Ne do të trajtojmë çështje të mjekësisë në përgjithësi dhe të shëndetit mendor.
 
 
 

Misoni ynë

 
Të punojmë së bashku me profesionistët e specialiteteve të ndryshme. E gjithë kjo, drejt përmirësimit të cilësisë së shërbimit në lidhje me parandalimin, diagnostikimin, trajtimin e sëmundjeve.
 
 
 

Vizioni ynë

 
Ti japim udhë një fryme të re që lidhet me ndërgjegjësimin e individëve në lidhje me shëndetin. Ne duam që njerëzit ta shohin ndërlidhjen midis sëmundjes, mirëqenies së tyre fizike dhe mendore si qasje drejt menaxhimit më të mirë të një patologjie.
 
 
 
 
 

Çfarë bëjmë?

 

 
 

Aktivitete

 
Aktivitete të edukimit në vazhdim, kërkime shkencore në fushën e shëndetit dhe shkëmbime profesionale në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar.
 
 
 

Botime shkencore

 
Pasqyrojmë rekomandimet konsensuale në fushën e mjekësisë, nëpërmjet botimeve dhe buletineve të saj në lidhje me të rejat më të fundit shkencore.
 
 
 

Ndërgjegjësim

 
Organizojmë evente me pacientë dhe familjarë, për të rritur kuptimin dhe ndërgjegjësimin për patologji të ndryshme dhe vetdijësimin mbi ruajtjen e shëndetit.
 
 
 
 
 

Çfarë përfitoj me anëtarësimin?

 

 
 

Pjesëmarrje në aktivitete

 
Pjesëmarrje në organizime të shoqatës, pa kuota ose me kuota regjistrimi të reduktuara.
 
 
 

Akses falas

 
Akses pa pagesë në publikimet shkencore dhe buletinet e shoqatës.
 
 
 

Karta e antarësisë

 
Kartën e antarësisë për akses në shoqatën MIA dhe ato partnere.
 
 
 
 
 

Kush mund të anëtarësohet?

 

 
 
Mjekë dhe specializantë
Stomatologë
 
 
 
Farmicistë
Studentë të shkencave të mjekësisë
 
 
 
Psikologë
Infermierë
 
 
 
 
 

Si mund të anëtarësohem?

 

 
Mund të anëtarësoheni duke plotësuar formularin e anëtarësimit.
 
 
*
 
 
 
*
 
 
 
 
 
 
*
 
 
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*
 
 
 
 
*
 
 
 
 
 
 
 
*Tarifa vjetore e regjistrimit mund të kryhet pranë deskut në MIA Clinic ose me transfertë bankare në numërin e llogarisë së Shoqatës MIA
 
 
 

Mjekë specialistë, Stomatologë, Farmacistë mbi 40 vjeç

 
5000 Lekë
 
 
 

Mjekë specialistë, Stomatologë, Farmacistë nën 40 vjeç

 
3000 Lekë
 
 
 

Mjekë të përgjithshëm

 
3000 Lekë
 
 
 
 
 

Mjekë specializantë

 
1500 Lekë
 
 
 

Infermierë

 
1500 Lekë
 
 
 

Studentë

 
1000 Lekë