Vizita ne banese

 

 
 

Sëmundjet tumorale

 
Sëmundjet tumorale janë në rritje në dekadat e fundit. Rreth 30-50% e rasteve me kancer mund të parandalohen ose të kurohen nëse diagnostikohen herët.
 
 
 

Trajtim i personalizuar

 
Trajtim i personalizuar orientohet drejt përshtatjes ndaj tipareve biologjike të tumorit, shtrirjes së sëmundjes dhe gjendjes së përgjithshme të pacientit.
 
 
 

Qasje holistike

 
Qasje holistike e mbështetje shumë planëshe për ju dhe të afërmit tuaj me ofrimin e këshillimit dhe suportit psikologjik.
 
 
 
 
 
 
Konsulta onkologjike
 

Konsulta onkologjike konsiston në dhënien e shërbimit të nevojshëm për diagnostikimin e saktë të sëmundjes që pasohet më përcaktimin e skemës së duhur të trajtimit.

Si do ta përcaktojmë skemën e trajtimit?

Kjo do të bazohet në veçoritë klinike të sëmundjes tuaj, në gjendjen tuaj të përgjithshme fizike dhe emocionale, duke vendosur së bashku me ju skemën më të zgjedhur që jep rezultatin e duhur kurues, me sa më pak efekte të padëshiruara.

Duke qenë ju vetë aktiv në procesin e shërimit, ju do të kuptoni më mirë pikat e forta dhe të dobëta të organizmit tuaj. Në bazë të saj, mund të kryejmë së bashku rivlerësime të herëpashershme të shëndetit, dietës e stilit tuaj të jetesës.

 
 
 
 
 
 
 
 
Takim për opinion të dytë
 

Duke eliminuar frikën dhe dyshimet, procesi i trajtimit bëhet më i thjeshtë!

1 në 4 pacientë me sëmundje tumorale mund të ketë ndryshim në diagnozë në një opinion të dytë. Kur diagnoza nuk është e saktë, rrjedhimisht as trajtimi nuk mund të jetë.

Një korrigjim sado i vogël në diagnostikim ose në skemën e trajtimit, mund të ndikojë në ecurinë e sëmundjes dhe cilësinë e jetës tuaj.

Opinioni nga një mjek i dytë ka një vlerë terapeutike për pacientët, pasi i bën të jenë të hapur ndaj çdo mundësie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ndjekje në vazhdim
 
 
 
 
 
Takim informues
 
 
 
 
 
 
 
Psiko-onkologjia